Blog navigation

Vad är hydroponi?

6571 Visningar

Hydroponi 

Hydroponik med 4 planterVad är hydroponi?

Enkelt uttryckt så går hydroponisk odling ut på att odla grödor i vatten som tillsatts med näringsämnen. Metoden har blivit allt mer utbredd och används i både mindre och större skala runt om i världen. Trots att man odlar i vatten så använder denna odlingsform oftast betydligt mindre vatten än traditionell odling i jord – så mycket som 90 % kan man spara. Detta beror på att vattnet kan rengöras och återvinnas.

Hydroponisk odling har också vunnit mark i vanliga hushåll. Ofta krävs det inte mycket utrustning för att komma igång, men det går självklart att expandera beroende på ens egna ambitioner.

Innan man kör igång så är det några allmänna saker som man ska tänka på:

 • Ljus
 • Växtmedium
 • PH
 • Näring
 • Syre

Hydroponisk dyrkning af planter

Hur odlar man med hydroponi?

Vid hydroponisk odling så ersätts jorden med ett växtmedium, vanligen i form av Rockwool, kokosfibrer, skumgummipluggar med flera. Fröna eller plantorna ska planteras direkt i dessa växtmedier och placeras därefter ut i små plastkorgar, innan de placeras i det växtsystem som man valt att använda. Vi återkommer till detta ämne lite senare i bloggen. Växtmediet gör så att plantorna bara behöver använda sin energi på att göra rötter som kan få kontakt med vattnet. Då kan rötterna transportera näring till resten av plantan.


Vilket PH-värde ska mina växter ha?

Det är viktigt i hydroponiska sammanhang att man har koll på PH-värdet i vattnet. Olika plantor kräver olika PH-värden. Om vattnets PH-värde avviker för mycket från plantans rekommendation så finns det en risk att den dör. PH-mätare kan köpas i många affärer och är inte svåra alls att få tag på. Man kan även köpa olika preparat som gör det möjligt att antingen höja eller sänka PH-värdet i vattnet.Vilken slags näring ska jag använda till mina växter?

Eftersom plantornas rötter ligger direkt i vattnet så är det viktigt att man lägger till rätt slags växtnäring till det som man odlar. Plantorna kan inte tillgodose sig denna växtnäring på annat sätt än genom vattnet. Vilken slags växtnäring som passar bäst hänger till stor del på vad man vill odla. Det går att köpa både vanlig växtnäring/gödningsmedel eller något som är specifikt tillverkat att fungera för exempelvis chiliplantor.


Hur syresätter man vattnet?

Plantor har, precis som andra levande organismer, ett behov av syre. Vattnet som plantornas rötter har kontakt med måste syresättas för att rötterna ska kunna absorbera den. Detta kan lösas enklast genom att låta en luftpump spruta in luft i vattnet. Det är också en god idé att inte plantera alltför tätt, för att man ska vara säker på att det är god luftcirkulation runt om plantorna.


Hur mycket ljus behöver mina växter?

Det är mycket viktigt att plantorna får det ljus som de behöver. Odlar man hydroponiskt inomhus så kan det vara en god idé att investera i en LED växtbelysning. Med hjälp av den så kan man ge plantorna exakt den mängd ljus som de behöver och kan på så sätt maximera deras tillväxttakt.

Läs mer om växtbelysning här.hydroponisk plante hold i hånd med rødder


Vilka slags hydroponiska system finns det?

Det finns många olika slags hydroponiska system som kan välja mellan. Gemensamt för de alla är att de har dessa metoder som utgångspunkt:

 • Våtmetoden
 • DWC-metoden
 • NFT-metoden
 • Ebb och flod-metoden
 • Droppbevattningsmetoden
 • Aeroponics-metoden

 

Vi ska snabbt gå igenom de olika metoderna så att du får en överblick över hur de fungerar.

 

Våtmetoden

Denna metod är en så kallad passiv metod. Anledningen till det är att man använder olika material som suger upp vattnet till plantorna. Då får plantorna exakt den mängd som de behöver, eftersom de bestämmer själva hur mycket vatten och näring de vill absorbera.   DWC-metoden

DWC är en förkortning för Deep Water Culture. När man använder denna metod så läggs plantorna i nätkorgar ovanför vattnet. Rötterna kommer växa ner till vattnet och kan själva absorbera vatten och näring till plantan. Vattnet cirkuleras med hjälp av en luftpump. Det är också möjligt att cirkulera vattnet med hjälp av en extern vattentank till flera olika kärl. Den här metoden är oftast den enklaste att börja med eftersom man kommer igång med ganska få medel. Det är viktigt att tänka på att man använder ett mörkfärgat/svart kar eller kärl, då detta förhindrar algblomning i vattnet. Man måste också hålla ett öga på vattnets PH-värde och hur mycket växtnäring man tillsätter i vattnet.

 

NFT-metoden

NFT står för Nutrient Film Technique. Metoden går ut på att plantorna hänger i vinkel i kanaler och plantornas rötter har kontakt med vattnet under dem. Vattnet strömmar hela tiden förbi rötterna och samlas upp i en extern tank där den rengörs, syresätts och får växtnäring tillsatt. Därefter pumpas vattnet tillbaka till kanalerna och processen börjar om på nytt. Den här metoden används ofta i storskalig odling eftersom man kan odla väldigt många plantor på mycket lite utrymme.

 

Ebb och flod-metoden

Den här metoden påminner mycket om NFT-metoden. Den viktigaste skillnaden är att man svämmar över plantornas rötter med vatten och växtnäring, och sedan dräneras vattnet bort. Processen upprepas med mycket exakta intervaller. Denna metod används uteslutande i storskalig drift. Anledningen till det är för att det används mycket noggranna beräkningar för att bestämma intervallen. Fördelen med denna metod är att man kan maximera odlingens tillväxt och avkastning. Samtidigt hålls vattenförbrukningen till ett absolut minimum.

 

Droppbevattningsmetoden

I denna metod så får plantorna vatten och växtnäring direkt från rötterna med hjälp av små munstycken. Detta gör så att plantorna får enbart den mängd vatten och växtnäring som de behöver med minimalt svinn. Metoden är mycket utbredd i både storskalig produktion och hobbysammanhang. I den storskaliga driften används den ofta i Vertical Farming-system.

 

Aeroponics-metoden

Detta är den mest avancerade metoden av de som vi har listat. Den går ut på att plantorna rötter exponeras, och att vatten och växtnäring tillsätts via en finfördelare direkt på rötterna. Detta säkerställer att plantorna kan använda sin energi på att växa och skapa avgrödor. Traditionellt sett så har den här metoden varit reserverad för det storskaliga segmentet, men på senare år har det kommit alternativa lösningar som även kan användas på hobbynivå.       

 

Se vårt urval av hydroponiska lösningar här.

 

Exempel på lösningar / bilder / produkter.

Hydroponik med planter på bord
Hydroponik med 4 plante kasser på et bord
Hydroponik med blaa vaekstlys
Hydroponisk plante dyrkning
Relaterade til: Växtbelysning